Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Obsługi Turystycznej umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, restauracjach, agroturystyce, domach wczasowych, punktach informacji turystycznej, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, biurach organizatorów kongresów i konferencji, lotniskach oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Do zadań zawodowych technika obsługi turystycznej należy:

– przygotowywanie, sprzedaż, realizacja i rozliczanie imprez i usług turystycznych;

– udzielanie informacji turystycznej;

– obsługa klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;

– obsługa konferencji, kongresów;

– prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;

– realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;

– prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej (Kod zawodu: 422104).