Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Hotelarstwa umożliwia m.in.: pracę w hotelach, firmach hotelarsko-usługowych, biurach turystycznych, kwaterach prywatnych, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

Do zadań zawodowych technika hotelarstwa należy: 

– prowadzenie hotelowego biura obsługi klienta

– bezpośrednia obsługa klienta

– organizacja przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych

– świadczenie i przestrzeganie procedur oferowanych usług

– nadzorowanie pracowników poszczególnych służb hotelowych

– prowadzenie dokumentacji zakładu

– prezentowanie właściwej kultury osobistej, zachowanie dyskrecji i uczciwości w stosunku do klientów

– organizowanie usług hotelarskich i usług dodatkowych

– komunikacja z klientem i doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych savoir-vivru, kultury osobistej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych

– profesjonalna obsługa komputera i programów branżowych

– posługiwanie się językiem obcym

– obsługa urządzeń biurowych

– obsługa klienta przez telefon

– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa (Kod zawodu: 422402).